StartLekplatserRansta lekplats, Kvarngärdet
Kontakt (övrigt)

Ransta lekplats, Kvarngärdet

Publicerad 2018-08-09
Uppdaterad 2019-10-01 08:28
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Lekplatsen är anlagd 2009. Här finns gungdjur, en sandlåda, lekhus och stenar att leka mellan.

Besöksadress: Skepparvägen, 733 73 Ransta

Kontakt: Kristin Hedman
Telefon: 0224-74 75 70
E-post: kristin.hedman@sala.se

Bild från lekplatsen vid Kvarngärdet i Ransta.

Relaterade tjänster