StartLekplatserStora lekparken i Stadsparken
Kontakt (övrigt)

Stora lekparken i Stadsparken

Publicerad 2018-08-06
Uppdaterad 2019-10-01 07:59
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Salas största lekplats finns i stadsparken. Det är en utflyktslekplats med en bredd av lekutrustning som passar olika barn. Lekparken är nyanlagd 2016 och därmed finns parkeringsmöjligheter, toalett och ett café i nära anslutning till lekplatsen. Lekparken har också blivit mer tillgänglighetsanpassad.

Besöksadress: Ekebygatan - Ringgatan, 733 33 Sala

Kontakt: Kristin Hedman
Telefon: 0224-74 75 70
E-post: kristin.hedman@sala.se

Bild från Stora lekparken i Stadsparken.

Relaterade tjänster