StartLekplatserBroddbo lekplats
Kontakt (övrigt)

Broddbo lekplats

Publicerad 2018-08-02
Uppdaterad 2019-10-01 08:51
Broddbo lekplats är nyanlagd 2016 och har temat småkryp. Här finns exempelvis en rutschkana, en klätterställning och en grill. På lekplatsen finns flera slänter som möjliggör pulkaåkning vintertid.

Besöksadress: Barrvägen 3, 733 97 Sala

Kontakt: Kristin Hedman
Telefon: 0224-74 75 70
E-post: kristin.hedman@sala.se

Bild från Broddbos lekplats.

Relaterade tjänster