StartLekplatserMöklinta lekplats
Kontakt (övrigt)

Möklinta lekplats

Publicerad 2018-08-02
Uppdaterad 2019-10-01 08:31
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
I närheten av Gammelgården i Möklinta finns en lekplats som är nyanlagd 2013 med gungor, ruschkana, klätterställning, sandlåda, lekhus, vindskydd och grill.

Besöksadress: Sportvägen 18, 733 75 Möklinta

Kontakt: Kristin Hedman
Telefon: 0224-74 75 70
E-post: kristin.hedman@sala.se

Bild från Möklintas lekplats.

Relaterade tjänster