StartRichard Aspholm, Rektor, Vuxnas lärande
Kontaktperson

Richard Aspholm, Rektor, Vuxnas lärande

Publicerad 2016-12-05
Uppdaterad 2018-04-25 08:24

Ärenden

Vuxnas lärande, SFI, grundläggande, lärvux, gymnasiala, Vård- och Omsorgsutbildning.

Adress: Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala
Telefon: 0224-74 80 45
Fax: 0224-188 50
E-post: vuxnaslarande@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala