StartCarola Gunnarsson (C), ordförande
Kontaktperson
Publicerad 2018-05-22
Uppdaterad 2022-07-11 12:14

Ärenden

Kommunfullmäktiges ordförande. Ordförande i demokratiberedningen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 070-242 69 65
Fax: 0224-188 50
E-post: carola.gunnarsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Huvudbild