StartCarola Gunnarsson (C), förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2018-05-22
Uppdaterad 2022-11-01 11:46

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 070-242 69 65
Fax: 0224-188 50
E-post: carola.gunnarsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Huvudbild