StartCarola Gunnarsson (C), förtroendevald
Kontaktperson

Carola Gunnarsson (C), förtroendevald

Publicerad 2018-05-22
Uppdaterad 2019-05-02 10:39

Ärenden

Kommunfullmäktiges ordförande. Ordförande i demokratiberedningen. Representerar Centerpartiet (C).

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 070-242 69 65
Fax: 0224-188 50
E-post: carola.gunnarsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Huvudbild