StartSandra Eriksson, Arbetsmarknadskonsulent
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-14
Uppdaterad 2021-11-12 14:08

Ärenden

Arbetsmarknadsenheten, BEA-anställningar, KAA, Ungdom, Vägar framåt

Adress: Drottninggatan 5, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 98 12
Fax: 0224-192 98
E-post: sandra.eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala