StartSandra Eriksson, Arbetsmarknadskonsulent
Kontaktperson

Sandra Eriksson, Arbetsmarknadskonsulent

Publicerad 2016-09-14
Uppdaterad 2021-02-26 11:40

Ärenden

Arbetsmarknadsenheten, BEA-anställningar, Butiken i Sala, KAA, Ungdom

Adress: Drottninggatan 5, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 98 12
Fax: 0224-192 98
E-post: sandra.eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala