StartESF-projekt Gröna gången
Kontaktobjekt

ESF-projekt Gröna gången

Publicerad 2016-09-15
Uppdaterad 2021-02-25 14:10

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 98 01
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

ESF-projekt för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända. Projektet genom Europeiska socialfonden, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Sala kommun.

Relaterade tjänster