StartVaktmästeri
Kontaktobjekt

Vaktmästeri

Publicerad 2016-05-19
Uppdaterad 2020-03-04 13:16

Adress: Jakobsbergsgatan 4, 733 34 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: Jakobsbergsgarden.Vaktmastare@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Vaktmästeriet på Jakobsbergsgården.