StartNiclas Karlsson, Verksamhetscontroller
Kontaktperson

Niclas Karlsson, Verksamhetscontroller

Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2019-04-09 08:12

Ärenden

Verksamhetscontroller för Vård o Omsorg

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 90 60
Fax: 0224-188 50
E-post: niclas.karlsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Relaterade kategorier