StartMarie-Anne Deleryd, Enhetschef
Kontaktperson

Marie-Anne Deleryd, Enhetschef

Publicerad 2016-07-11
Uppdaterad 2017-10-17 00:33
Sala kommun, Gata/park

Ärenden

All press och media, Anbudsgivning på leveransvirke, Ansöker om jobb eller praktikplats, Gata asfaltering, Gata projektering, Lekplatser anläggning, Parker anläggning, Sandning, Schakttillstånd, Skog försäljning, Snöröjning , Tung transport

Adress: Fabriksgatan 12, 733 39 Sala
Telefon: 0224-74 75 01
Fax: 0224-188 50
E-post: marie-anne.deleryd@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala