StartKent Karlsson, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2016-07-08
Uppdaterad 2022-11-08 11:17

Ärenden

Bilpool, Bilvård, Containeruppställning, Elstolpar, Håll Sverige rent, Markupplåtelser, Mobilt återbruk, Skrotbilar bortforsling, Sophus, Torgplats

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 75 87
Fax: 0224-188 50
E-post: kent.karlsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala