StartFörstelärare
Kontaktobjekt

Förstelärare

Publicerad 2016-06-28
Uppdaterad 2019-04-17 14:37

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Att vara förstelärare i Sala är ett övergripande uppdrag inom kommunens skolor. Arbetet sker inom ramen för ordinarie arbetstid, det vill säga utan nedsättning i tid. Fokus ligger på att göra ett arbete som ska leda till högre måluppfyllelse, där försteläraren bland annat har uppdrag att utveckla det kollegiala lärandet i Sala kommun.

Relaterade kategorier