StartRöstbrevlåda matförgiftning
Kontaktobjekt

Röstbrevlåda matförgiftning

Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2019-03-13 09:28
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 73 89

Fax: 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Den här röstbrevlådan är till för anmälan av misstänkta matförgiftningar inom Sala och Heby kommuner. Om du kortfattat berättar om händelsen och lämnar dina kontaktuppgifter kommer vi att ta kontakt med dig för mer information.