StartJohan Lönneborg, Brandinspektör
Kontaktperson

Johan Lönneborg, Brandinspektör

Publicerad 2017-06-16
Uppdaterad 2019-05-02 10:59

Adress: Väsbygatan 1, Sala
Telefon: 0224-74 78 66
Fax: 0224-142 72
E-post: johan.lonneborg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala