StartSipan Mehho, Enhetschef
Kontaktperson

Sipan Mehho, Enhetschef

Publicerad 2016-08-30
Uppdaterad 2021-01-07 10:31

Ärenden

Biståndsenheten, biståndshandläggare (LSS) och Äldreomsorg (SoL) och Anhörigstöd/Anhörigcentrum

Adress: Fredsgatan 23, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 90 26
Fax: 0224-192 98
E-post: sipan.mehho@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala