StartSipan Mehho, Enhetschef
Kontaktperson

Sipan Mehho, Enhetschef

Publicerad 2016-08-30
Uppdaterad 2020-02-24 15:46
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Biståndsenheten, biståndshandläggare( LSS) och Äldreomsorg (SoL) och Anhörigstöd/Anhörigcentrum

Adress: Fredsgatan 23, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 90 26
Fax: 0224-192 98
E-post: sipan.mehho@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala