StartOpri Holgersson, Miljöinspektör
Kontaktperson

Opri Holgersson, Miljöinspektör

Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2020-06-24 11:21
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Miljöfarlig verksamhet/industri

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 79
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala