StartMathilda Eriksson, vikarierande kurator, Ösby och gymnasiesärskolan
Kontaktperson
Publicerad 2021-08-24
Uppdaterad 2021-08-24 12:05

Adress: Ösbyvägen 3, 733 91 Sala
Telefon: 0224-74 88 03 (reception)
Fax: 0224-74 88 28
E-post: mathilda.eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala