StartESF-projekt Kvinna in i Sverige
Kontaktobjekt

ESF-projekt Kvinna in i Sverige

Publicerad 2021-03-24
Uppdaterad 2021-03-24 14:03

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 98 33
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: arbetsmarknadsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Ett ESF-projekt som vänder sig till utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att få dessa kvinnor in på arbetsmarknaden eller i studier

Personal och underenheter

Verksamhetsansvarig

Tillhör enhet

Anknytningar

Relaterade tjänster