StartIda Rooth, Enhetschef sjuksköterskor
Kontaktperson
Publicerad 2021-03-09
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Sjuksköterskor särskilt boende

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 91 13
Fax: 0224-192 98
E-post: Ida.Rooth@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala