StartCharlotta Wrangskog, Enhetschef
Kontaktperson

Charlotta Wrangskog, Enhetschef

Publicerad 2021-02-23
Uppdaterad 2021-03-16 10:24

Ärenden

Enheten för ekonomiskt bistånd, Vuxenenheten, Öppenvård missbruk, stöd och behandling, stödteamet

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 96 40
Fax: 0224-192 98
E-post: Charlotta.Wrangskog@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala