StartSala kommuns politiska organisationUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Kontaktobjekt

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Publicerad 2021-01-27
Uppdaterad 2021-01-27 08:28

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju ledamöter.

Personal och underenheter

Ordförande

Tillhör enhet