StartOve Jansson, Brandmästare / Yttre befäl
Kontaktperson

Ove Jansson, Brandmästare / Yttre befäl

Publicerad 2016-12-28
Uppdaterad 2018-12-18 15:07

Adress: Väsbygatan 1, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 78 71
Fax: 0224-142 72
E-post: ove.jansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala