StartBo Jonsson, Planeringsingenjör gata
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-13
Uppdaterad 2019-02-11 15:20
Sala kommun, Gata/park

Adress: Fabriksgatan 12, Sala
Telefon: 0224-74 75 03
Fax: 0224-188 50
E-post: bo.jonsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala