StartBerit Lundqvist, Assistent
Kontaktperson

Berit Lundqvist, Assistent

Publicerad 2016-10-10
Uppdaterad 2017-10-17 11:18

Ärenden

Sekreterare vård- och omsorgsnämnden (VON) samt VON Socialutskott, Hemsidan, Broschyrer, Donationsfonder, Organisationsfrågor, Ärendehantering.

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 57
Fax: 0224-192 98
E-post: berit.lundqvist@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala