StartElizabeth Söderström, Informatör
Kontaktperson
Publicerad 2016-08-31
Uppdaterad 2021-04-20 10:57

Ärenden

Information och marknadsföring - övergripande för Kultur och fritids samtliga verksamheter.

Adress: N Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 78 24
Fax: 0224-188 50
E-post: elizabeth.soderstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala