StartÅsa Eriksson, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2016-12-13
Uppdaterad 2018-01-02 10:24

Ärenden

Övergripande frågor om kommunens fastigheter.

Adress: Portvaktsgatan 1, 733 37 Sala
Telefon: 0224-74 79 11
Fax: 0224-188 50
E-post: asa.eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala