StartÅsa Eriksson, Enhetschef
Kontaktperson

Åsa Eriksson, Enhetschef

Publicerad 2016-12-13
Uppdaterad 2018-01-02 10:24
Meddelandet skickas till fastighetsenheten.kundtjanst@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Övergripande frågor om kommunens fastigheter.

Adress: Portvaktsgatan 1, 733 37 Sala
Telefon: 0224-74 79 11
Fax: 0224-188 50
E-post: asa.eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala