StartJuneAnn Wincent, Skolchef
Kontaktperson

JuneAnn Wincent, Skolchef

Publicerad 2017-10-06
Uppdaterad 2019-11-01 10:03

Ärenden

Chef för kontoret Barn och utbildning.

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 80 01
Fax: 0224-774 46
E-post: juneann.wincent@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild