StartRickert Olzon, Beredskapssamordnare
Kontaktperson

Rickert Olzon, Beredskapssamordnare

Publicerad 2016-07-06
Uppdaterad 2020-02-06 15:12
Sala kommun, Stab

Ärenden

Samordnar krisberedskapen inom kommunen.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 SALA
Telefon: 0224-74 78 91
Fax: 0224-188 50
E-post: rickert.olzon@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala