StartHåkan Reuterwall, Enhetschef
Kontaktperson

Håkan Reuterwall, Enhetschef

Publicerad 2016-08-30
Uppdaterad 2019-02-26 08:39

Ärenden

Enheten för arbete och försörjning: Jobbcenter, Jobbförberedande verksamhet, Samordningsteam, Sociala företag, Navigatorcentrum, #vimed - integrationsprojekt, Ekonomigruppen/försörjningsstöd

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 02
Fax: 0224-188 50
E-post: hakan.reuterwall@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala