StartAnders Johansson, Samhällsplanerare
Kontaktperson

Anders Johansson, Samhällsplanerare

Publicerad 2017-08-09
Uppdaterad 2019-10-24 09:02
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Samhällsutveckling. Samhällsplanering. Utredningar, Remisser. Statistik och prognoser. Vänortskontakter. Infrastrukturfrågor. Medborgardialoger. Studiebesök.

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 74 07
Fax: 0224-188 50
E-post: anders.johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala