StartElisabeth Sköld, Projektledare
Kontaktperson
Publicerad 2020-11-19
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

ESF Projekt Kompetenscentrum

Adress: Fredsgatan 23
Telefon: 0224-74 90 37
Fax: 0224-192 98
E-post: elisabeth.skold@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala