StartDan Wikström, Miljöinspektör
Kontaktperson

Dan Wikström, Miljöinspektör

Publicerad 2020-10-05
Uppdaterad 2020-10-05 09:11
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Miljöfarlig verksamhet, Miljöskydd

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 84
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala