StartSkolteamet
Kontaktobjekt

Skolteamet

Publicerad 2017-07-31
Uppdaterad 2021-03-16 11:03

Adress: Kungsgatan 27, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: Emil Waara 0224- 74 96 83, Anette Åhlberg 0224-74 96 81
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: emil.waara@sala.se, anette.ahlberg@sala.se
Postadress: Sala kommun, Skolteamet, Individ- och familjeomsorg, Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Skolteamet är en samfinansierad verksamhet mellan skola och socialtjänst. Vi har dock inget dokumentationskrav vilket gör att man kan komma till oss utan att "bli ett ärende" och hamna i något ärenderegister. Vi som jobbar i Skolteamet har både arbetserfarenhet och utbildning från både den sociala och pedagogiska sidan. Samtalen är kostnadsfria.

Målgrupp

Barn och ungdomar i grundskoleåldern, deras föräldrar samt personerna som arbetar kring barnen/ungdomarna. 

Skolteamet har som uppdrag att..

 

  • ha en stödjande funktion runt elever i skolsvårigheten
  • arbeta för att öka förståelsen för skolans och socialtjänstens respektive verksamheter
  • ha stödjande samtal till föräldrar med barn i skolsvårigheter (grundförutsättning) där vikten ska ligga på att ha samtalet som verktyg och inte vara av behandlande karaktär
  • ge stöd till rektor och skolpersonal i svåra samtal
  • ge akut stöd till förskole- och skolpersonal i våldsärenden där även socialtjänsten är inblandad
  • ge stöd till skolpersonal i hur man ska anmäla oro till socialtjänsten, särskilt vid misstanke om omsorgsbrist hos föräldrar
  • erbjuda att delta på skolornas EHT-möten

 

Vårdnadshavare, rektorer, kuratorer och socialsekreterare kan alla vända sig till skolteamet med frågor/uppdrag.