StartSanna Bleckert (S), förtroendevald
Kontaktperson

Sanna Bleckert (S), förtroendevald

Publicerad 2020-03-10
Uppdaterad 2020-03-10 09:06

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: sanna.bleckert@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA