StartBygg- och miljökontoret
Kontaktobjekt

Bygg- och miljökontoret

Publicerad 2016-09-08
Uppdaterad 2019-03-15 14:02
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kontoret för myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet, inklusive alkoholtillstånd. Verksamheten ansvarar även för ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag.

Vår verksamhet

Kontoret består av två enheter: byggenheten och  miljöenheten.

Ärenden som kontoret handlägger är till exempel:

 • ansökningar och anmälningar inom byggnads- och miljöområdet
 • bygglov och förhandsbesked
 • tillstånd för enskilda avloppsanläggningar
 • tillsyn över miljö- och hälsopåverkande verksamheter och åtgärder
 • livsmedelstillsyn
 • alkoholtillstånd och tillsyn

Myndighetsuppgifter i ärendena föreskrivs och regleras bland annat i följande lagstiftningar:

 • Nya plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Livsmedelslagstiftning
 • Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
 • Alkohollagen
 • Tobakslagen