StartVerdandi gymnasiesärskola
Kontaktobjekt

Verdandi gymnasiesärskola

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2018-09-28 11:17

Adress: Klövervägen 22, 733 32 Sala

Telefon: 0224-74 81 22

Fax: 0224-188 50
E-post: verdandi@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Verdandiskolan är en av gymnasiesärskolorna i Sala kommun.

Relaterade tjänster