StartGymnasiesärskolor i kommunen
Kontaktobjekt

Gymnasiesärskolor i kommunen

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2019-04-17 14:50

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kunskaper om samhälls- och arbetsliv utgör en viktigt grund för att eleven ska få idéer och uppslag om framtida yrkes- och intresseområden. I undervisningen kan exempelvis relationen mellan utbildning och arbete, personliga intressen och samhällets behov samt anställning och eget företagande tas upp.