StartGrundskolor i Sala kommunÄngshagenskolan år F-6
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-09
Uppdaterad 2020-12-11 08:40

Adress: Norrskensgatan 12, 733 40 Sala

Telefon: 0224-74 80 28

Fax: .
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Ängshagenskolan ligger i södra delen av Sala tätort. Skolan har ca 200 elever från förskoleklass upp till och med år 6. I skolans lokaler finns även fritidshem med ca 120 barn.

Ledningen har ordet

Ängshagenskolan ska vara en skola där alla elever och personal känner trygghet, trivsel, arbetsglädje och nyfikenhet.  Ängshagenskolan/ Fritidshems verksamhet skall utformas på sätt som främjar goda relationer och trygga lärmiljöer.

Våra elever arbetar med ett undersökande och entreprenöriellt arbetssätt och de får utvecklas och utmanas i sin egen takt. På vår skola förväntar vi oss att eleverna lämnar oss med de kunskaper som behövs som grund för fortsatt utbildning.