StartLiisa Juthberg (SD), förtroendevald
Kontaktperson

Liisa Juthberg (SD), förtroendevald

Publicerad 2019-12-20
Uppdaterad 2020-09-01 16:31

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige. Ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Ersättare i skolnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: liisa.juthberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA