StartDagbarnvårdarna
Kontaktobjekt

Dagbarnvårdarna

Publicerad 2016-06-21
Uppdaterad 2020-09-10 12:47

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 80 65
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Dagbarnvårdarna, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Familjedaghem/dagbarnvårdare är en form av pedagogisk omsorg. Vår verksamhet bedrivs i dagbarnvårdarens hem, med egna förutsättningar och med inriktning på vardagspedagogik. Vi erbjuder utevistelse varje dag oavsett väder. Utflykter sker ofta till skogen och olika lekparker och vi träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barn i olika åldrar och gruppstorlekar.

Ledningen har ordet

Jag heter Leila Baker och är rektor för dagbarnvårdarna. Jag vill hälsa er välkomna till vår sida.

I Sala finns det fyra kommunala dagbarnvårdare - två i tätorten och två i Öja/Kumla. Vår verksamhet styrs av skollag (främst kap 25), barnkonventionen samt förskolans Läroplan (Lpfö 18) som är vägledande för vårt arbete.

Pedagogisk omsorg ska upplevas trygg, rolig, inspirerande och meningsfull av både barn, vårdnadshavare och personal. Verksamheten ska alltid präglas av ett gott samarbete och glädje. Vi ska utifrån vardagspedagogiken och läroplanen skapa trygga och utvecklande miljöer för barnen.

 Dagbarnvårdarna erbjuder:

 • Pedagogisk omsorg i en liten grupp i hemmiljö.
 • Trygghet och närhet med samma omsorgstagare hela dagen.
 • Nära personlig kontakt med både barn och föräldrar.
 • Hemlagad mat.
 • Daglig utomhusvistelse.

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende för oss och känner tillit.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.


Leila Baker, 0224-748065 
Rektor, Pedagogisk omsorg

Hur vi arbetar

Vi i familjedaghemmen erbjuder

Utevistelse varje dag oavsett väder. Vårt mål är minst 2 tim./dag i olika lekparker, skogen och andra utflyktsmål, t ex biblioteket.

Vi har små barngrupper, 4-6 st. i olika åldrar/kön, i en kreativ och lugn miljö i dagbarnvårdarens hem. Det gör att barnen och dagbarnvårdaren kommer varandra nära.

Vi serverar hemlagad, näringsrik mat och barnen kan hjälpa till med små sysslor i köket.

Dagbarnvårdarna lär känna alla barn vilket skapar trygghet för barnen och det blir lätt att vistas hos annan dagbarnvårdare än den ordinarie vid t.ex. sjukdom, ledighet eller semester.

Familjedaghemmens generella mål

 • Ge barnen självkänsla genom att prova olika saker och upptäcka att ingenting är omöjligt.
 • Skapa en miljö till barnens lek och genom leken skaffa sig kunskap.
 • Genom att mötas av respekt lära sig respektera andra.
 • Se till varje barns behov.

Områden/Dagbarnvårdare

Mamre

 • Susanne Hansson

Åkra

 • Carina Lyckedahl 

Öja / Varmsätra

 • Carina Fjärrstrand

Kumla

 • Maarit Dunvinge