StartDalhems förskola
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2023-09-20 08:41

Adress: Måns Olsvägen 3, 733 36 Sala

Telefon: Bullen :0224-74 82 16, Kringlan: 0224-74 82 15, Skorpan: 0224-74 82 13, Smulan: 0224-74 82 14

E-post: linda.eklof@Sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Dalhems förskola ligger vid norra infarten till Sala och har fyra avdelningar. Helt underbart placerat, nära skog och ett stenkast från Salas största utomhusbad, Måns Ols. Vi har fyra avdelningar, en avdelning för de yngre barnen i åldrarna 1-3 år, två avdelningar med färre antal barn i åldrarna 1-5 år och en avdelningar för de äldre barnen i åldrarna 3-5 år.

Ledningen har ordet

Välkommen till Dalhems förskola här vi har fyra grupper, en för de yngre barnen upp till 3 år, två med färre antal barn upp till 5år och en för barn mellan 3-5 år.

Förskolan ligger i ett naturskönt område med nära till skog och sjö. För att kunna utforska områden längre bort har vi el-cyklar till förfogande.

Vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö 18 och för att nå målen använder vi leken, där samspel och kommunikation är en viktig del i lärandet.

Mina medarbetare har hög kompetens och är förskollärare och barnskötare.
Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende till oss och känner tillit. Alla barn ska känna trygghet hos oss och veta att de är välkomna.

Du som förälder är alltid välkommen att vara med på förskolan, att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.

/Linda Eklöf, rektor

Vår vision

Vi som arbetar på Dalhems förskola ska ta ett gemensamt ansvar för alla barn och hela vår verksamhet. Vi ser mångfald som en tillgång och våra ledord är trygghet, glädje och gemenskap.

Vi vuxna är förebilder som med respekt för barnet ska stödja och utmana. Vi ska uppmuntra barnens kreativitet och nyfikenhet som leder till lärande och utveckling.

För att ni vårdnadshavare ska känna trygghet och delaktighet i ert barns välbefinnande och utveckling så är samarbetet och kommunikationen oss emellan viktigt.

 

Allmän information

Inskolning

Målet med inskolningen är ni och ert barn tillsammans ska få lära känna personal och våra miljöer för att skapa trygghet hos er alla.
Första dagen görs en plan upp för hur inskolningen ska gå till. Upplägget ser lite olika ut beroende på barnet och vilka tider det ska vara på förskolan.
Ni får räkna med att inskolningen tar ca två veckor men det är individuellt och ibland kan det ta längre tid.

Utvecklingssamtal

När barnen har gått på förskolan i cirka 1–2 månader så har vi ett inskolningssamtal där vi pratar om hur den första tiden på förskolan har varit.

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal varje år där vi berättar om barnets trivsel, utveckling och lärande. Vill man ha samtal däremellan är det bara att säga till.

Dokumentation

Vi dokumenterar vår verksamhet på många olika sätt bl.a. med fotografering och videofilmning och det materialet finns bara på förskolan.

Kläder och märkning

Extra kläder går åt, då barnen arbetar hårt och då ingår det att de smutsar, kletar och blöter ner sig. Så det kan vara bra att ha ett litet förråd med extra kläder. Då kläder ofta byts ut och tas av och på, kan vi inte riktigt hålla reda på vilka kläder som tillhör vem. Därför underlättar det för oss att ha ditt barns kläder märkta. Föräldrar med blöjbarn är ansvariga för att det finns blöjor på förskolan.

Sjukdom

De här reglerna gäller när ditt barn är sjukt:

  • Allmäntillståndet är viktigt, barnet ska orka med att vara på förskolan.
  • Vid feber gäller minst ett feberfri dygn hemma.
  • Vid kräkning/diarré gäller två symptomfria dagar hemma.
  • Vid mask ska barnet vara hemma första behandlingsdagen.
  • Vid penicillinbehandling ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter första tablett/klunk.
  • Löss/ögoninflammation: Efter behandling är barnet välkommet tillbaka till förskolan.

Planeringsdagar

Vi har fyra planeringsdagar/år. Då är förskolan stängd.

Försäkringar

Alla barn som vistas på förskolan är försäkrade dygnet runt av  försäkringsbolaget Svedea. Blankett för anmäla av skada finns på sidan Skada/olycksfall, skola/förskoleverksamhet - Anmälan.