StartElin Ljung, Kurator, Ösby och gymnasiesärskolan
Kontaktperson

Elin Ljung, Kurator, Ösby och gymnasiesärskolan

Publicerad 2019-10-07
Uppdaterad 2021-01-15 17:24

Adress: Kungsgatan 27, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 80 85
Fax: .
E-post: elin.ljung@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala