StartLinda Norrby, Kommunarkivarie
Kontaktperson

Linda Norrby, Kommunarkivarie

Publicerad 2019-07-15
Uppdaterad 2021-03-18 15:15

Ärenden

Kommunarkivarie och ansvarig för kommunarkivet. Handlägger arkiverade betyg för Sala kommuns skolor. Registrator för kommunstyrelsens verksamheter med ansvar för postöppning, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar.

Adress: Stora Torget 1, Sala
Telefon: 0224 - 74 70 55
Fax: 0224-188 50
E-post: linda.norrby@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala