StartHanke Joneklav (KD), förtroendevald
Kontaktperson

Hanke Joneklav (KD), förtroendevald

Publicerad 2019-03-13
Uppdaterad 2019-09-11 12:43

Ärenden

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Ersättare i Kommunfullmäktige. Ersättare i Individnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Hanke.Joneklav@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA