StartRalf Träskman (SBÄ) , förtroendevald
Kontaktperson

Ralf Träskman (SBÄ) , förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2019-04-01 08:56

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige. Ersättare VAFABMiljö

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Ralf.Traskman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA