StartNiklas Hellstrand (S) , förtroendevald
Kontaktperson

Niklas Hellstrand (S) , förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2018-12-13 18:31

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Niklas.Hellstrand@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA