StartAgne Furingsten (L), förtroendevald
Kontaktperson

Agne Furingsten (L), förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2018-12-13 18:25

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Agne.Furingsten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA