StartViveca Molin (M), förtroendevald
Kontaktperson

Viveca Molin (M), förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2019-01-15 16:48

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige. Ledamot i skolnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Viveca.Molin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA