StartLouise Eriksson (SD), förtroendevald
Kontaktperson

Louise Eriksson (SD), förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2019-03-19 12:32

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Ledamot i skolnämnden. Ersättare kommunstyrelsen. Ersättare i Individnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Louise.Eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA